Základní postup založení společnosti s ručením omezeným


Při zařizování jednotlivých kroků pro oficiální vznik firmy můžete na něco zapomenout, čímž celý proces zbytečně prodloužíte. Ono je to samo o sobě během na dlouhou trať, než zařídíte všechny nezbytnosti, které jsou třeba. Obzvláště spoustu času zabere vyřizování na úřadech, které vás navíc může hned několikrát vrátit o krok zpět. S jakými úkony musí počítat každý začínající podnikatel?

binding-contract-948442_960_720

Před samotným založení sro je třeba uzavřít společenskou smlouvu formou notářského zápisu. V případě jediného společníka se jedná o zakladatelskou listinu. Ať tak či tak, podpisem tohoto dokumentu je založena společnost (tento úkon se ale ještě liší od samotného vzniku). Společenská smlouva musí obsahovat tyto údaje:

  • Firmu a sídlo společnosti,
  • určení společníků,
  • předmět podnikání,
  • výši základního kapitálu včetně výše jednotlivých podílů od společníků, jejich způsob a lhůty splácení,
  • jména a bydliště jednatelů a členů dozorčí rady (zřizuje-li se),
  • určení správce vkladu
  • jiné náležitosti dle obchodního zákoníku.

Další krok pak představuje složení vkladů, většinou se jedná o vklady na nově vytvořený bankovní účet. Vznikem společnosti pak tyto vklady budou jejím majetkem a společnost s nimi může volně nakládat.

signature-962355_960_720

Je třeba získat živnostenské listy, jinak nebude možné společnost zapsat do obchodního rejstříku. Poté následuje sepsání návrhu na zápis do něj skrze příslušný rejstříkový soud. Tento dokument podepisují všichni jednatelé, přičemž jednotlivé podpisy musí být úředně ověřeny. V případě chyby budete muset opravit nebo doplnit návrh, což ale naštěstí neznamená ztrátu jednacího čísla (původní pořadí) ve frontě všech čekatelů.

Celkově tento zápis může zabrat i půl roku, po jeho schválení společnost obdrží Rozhodnutí o zápisu. Teprve zápisem do obchodního rejstříku vzniká společnost oficiálně a je způsobilá za sebe jednat. Společnosti pak vzniká povinnost vést podvojné účetnictví a bez zbytečného odkladu se registrovat u finančního úřadu.

Při zařizování jednotlivých kroků pro oficiální vznik firmy můžete na něco zapomenout, čímž celý proces zbytečně prodloužíte. Ono je to samo o sobě během na dlouhou trať, než zařídíte všechny…